+420 720 024 011      +420 721 128 578      info@sbpro.cz

MONTÁŽE - SERVIS - PRODEJ

Revize protidetonačních a protiexplozivních pojistek

Revize protidetonačních a protiexplozivních pojistek

Dle: ČSN EN ISO 16852 je nutnost provádět kontrolu pojistných armatur na nádržích 1x ročně. Přičemž kontrolu smí provádět pouze osoba proškolená výrobcem pojistky (ADAST, ZIMPEX, atd.). Revize zahrnuje vyčištění pojistky, kontrola pláště pojistky a její funkčnost. Zajišťujeme revize veškerých standartně používaných pojistek.